Product Manager ในทัศนะของข้าพเจ้า

ด้วยโอกาสฟลุ้คๆบางอย่างครับ ทำให้ 2 ปีที่แล้ว ได้จับพลัดจับผลูทำงานในสาย Product แต่ทว่า ก็มาพบกับความไม่ง่ายเลย ในบริษัทก็ไม่ได้มี Product Manager มาก่อน ต้องอาศัยการครูพักลักจำ ถามพี่ๆในวงการบ้าง อ่านหนังสือเองบ้าง(เยอะ) ลองผิด ลองถูกเอง

Product Manager ในทัศนะของข้าพเจ้า

Redirecting to the article...