Let TRELLO your life — จัดระเบียบชีวิตให้ Productive มากขึ้นด้วยกระดานของคุณเอง

ขอเกาะกระแส Digital Wellness หรือพวก Personal Productivity กันบ้างครับ พอดีผมใช้ Tool สำหรับจัดการวางแผนชีวิตตั้งแต่ การทำงาน ยัน การเล่น มาพอควรแล้ว ก็มีไปแนะนำให้คนรอบข้างใช้ๆกัน อยากจะมาสรุปเรื่องราว เทคนิคเล็กๆน้อยให้พอเป็นแนวทางครับ

Let TRELLO your life — จัดระเบียบชีวิตให้ Productive มากขึ้นด้วยกระดานของคุณเอง

Redirecting to the article...