สั้นๆกับ Hooked by Nir Eyal หนังสือที่ใครอยากทำ Product ให้ลูกค้าติดหนึบ ต้องอ่าน!

“You’ll read this. Then you’ll hope your competition isn’t reading this. It’s that good.” — Stephen P. Anderson, author of Seductive Interaction Design

สั้นๆกับ Hooked by Nir Eyal หนังสือที่ใครอยากทำ Product ให้ลูกค้าติดหนึบ ต้องอ่าน!

Redirecting to the article...